Zátiší

14 | 04 | 2018

Tato fotka, které se dostalo uznání od módního časopisu VOGUE vznikla v Exeteru. Fascinovala mě možnost spojit do jedné fotografie Kupkovu abstrakci, kubismus a surrealismus. Obraz je tvořen třemi základními geometrickými obrazci. Oba kruhy reprezentují osoby a zároveň vytvářejí protiklad mezi mládím a stářím/smrtí. Zrcadlící se postava v pozadí dotváří určitou surreálnost výjevu a vnáší jako protiklad k figuríně emoce. Chtěla jsem vyobrazit protiklad mezi sny (žebřík) a realitou, upřený pohled na smrt – ta jediná je jistá.

Zátiší
Modul: Blog