SPOLUPRÁCE

AFO – Academia Film Olomouc, 2013 – 2016, filmový festival dokumentárních filmů

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Praha, www.prirodovedci.cz, 2014 – 2015, Dětská vědecká konference

Dětská Univerzita Univerzity Palackého, Olomouc 2015

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého Olomouc 2014 – 2016

Pevnost poznání, Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého, 2015 – 2018, pravidelné fotografování akcí

Rádio Čas, 2015

Spolupráce s projektem www.e-bezpeci.cz, (celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu) 2016

World Congress of science@factual producers, fotografování mezinárodního filmového vědeckého kongresu, Vídeň 2015