Blog

Zátiší

Tato fotka, které se dostalo uznání od módního časopisu VOGUE vznikla v Exeteru. Fascinovala mě možnost spojit do jedné fotografie Kupkovu abstrakci, kubismus a surrealismus. Obraz je tvořen třemi základními geometrickými obrazci. Oba kruhy reprezentují osoby a zároveň vytvářejí protiklad mezi mládím a stářím/smrtí. Zrcadlící se postava v pozadí dotváří určitou surreálnost výjevu a vnáší…